Menu
Poslechněte si jednu z našich reklam a využijte jedinečnou příležitost na bezplatný odvoz bioodpadu !!!

Velkoobjemové kontejnery (VOK)
 Velkoobjemové kontejnery máme rozdìleny do 4 velikostních tøíd. Kontejnery 2.velikostní tøídy mohou být v uzavøeném provedení (tzv. „rakve“).


1.velikostní tøída - korbièky
Odpady, pro které je tento VOK vhodný:
 • cihly
 • beton
 • tašky a keramické výrobky
 • sklo


2.velikostní tøída - 11 a ménì metrù krychlových
Odpady, pro které je tento VOK vhodný:
 • lehký stavební odpad
 • velkoobjemový odpad
 • nebezpeèné odpady
 • pneumatiky
 • smìsné obaly
 • sklo
 • izolaèní materiály s obsahem azbestu
 • jiný biologicky nerozložitelný odpad
 • smìsný komunální odpad


3.velikostní tøída - 14 až 18 metrù krychlových
Odpady, pro které je tento VOK vhodný:
 • lehký stavební odpad
 • velkoobjemový odpad
 • nebezpeèné odpady
 • zpìtný odbìr elektrozaøízení
 • plastové obaly
 • pneumatiky
 • smìsné obaly
 • sklo
 • izolaèní materiály s obsahem azbestu
 • jiný biologicky nerozložitelný odpad
 • smìsný komunální odpad
 • objemný odpad


4.velikostní tøída - 28 a více metrù krychlových (Abroll)
Odpady, pro které je tento VOK vhodný:
 • lehký stavební odpad
 • velkoobjemový odpad
 • zpìtný odbìr elektrozaøízení
 • plastové obaly
 • pneumatiky
 • smìsné obaly
 • sklo
 • izolaèní materiály s obsahem azbestu
 • jiný biologicky nerozložitelný odpad
 • smìsný komunální odpad
 • objemný odpadKontakt
Tel.: 724 440 360 (objednávky s dopravou)
Tel.: 702 008 262

e-mail:
info@kompostarnamyto.cz


Sídlo
Kompostárna Mýto s.r.o.
Za Dráhou 680
Mýto, 338 05
IC: 291 08 179

Otevírací doba:

letní období
(duben - září)
Po - Pá: 7:00 - 17:00
So - Ne: zavřeno

zimní období
(říjen - březen)
Po - Pá: 7:00 - 16:00
polední přestávka:
11:00 - 12:00
So - Ne: zavřeno
Aktualizace webu
5.4.2016


www.kompostarnamyto.cz   |   Copyright 2012